top of page

                    ERGONOMIA

Ergonomia on tekniikan ja toiminnan sovittamista ihmisille. Sen avulla parannetaan ihmisen turvallisuutta, terveyttä ja hyvinvointia sekä järjestelmien häiriötöntä ja tehokasta toimintaa.

967076.jpg

TYÖN FYYSISIÄ KUORMITUSTEKIJÖITÄ

Ergonomian tavoitteena on kehittää fyysistä toimintaa kokonaisuutena siten, että se on ihmiselle sopivaa toistomääriltään ja voiman tarpeiltaan. Hyvä työtulos on saatava aikaan siten, että työntekijän voimavarat sekä työ- ja toimintakyky säilyvät mahdollisimman pitkään.

Fyysistä toimintaa voidaan säädellä ratkaisevasti ergonomian keinoin. Tarvittava voimankäyttö ja työtahti voidaan määrittää ihmisen suorituskykyyn nähden sopivaksi.

Apuna voidaan käyttää teknisiä apuneuvoja, kuten koneita ja laitteita. Fyysinen ympäristö ja välineet voidaan myös mitoittaa niin, että ihmisen oma voimantuotto on paras mahdollinen. 

HTEK Solutions on erikoistunut löytämään hyviä ratkaisuja eri työpisteiden sekä koneiden käyttäjien ergonomiaan. Työn mielekkyys paranee ja sen myötä mm. tehokkuus nousee tutkitusti vähintään 40%.

  •   Suuret työpöydät/tasot saa lähes kaikki korkeussäätöiseksi.

  •   Koneet ja laitteet.

  •   Apulaitteet: Verhoilijat , Korjaamot

  •   Jigit 

DL222.png
Perämoottori_2.png
Työpistesovellus.png
Porausjigi.png
kone2.png
pakkaamon pöytä.png
Purjerengaskone.png
bottom of page